Pàgines

domingo, 20 de enero de 2019

IMÁGENES DEL XII CONCURSO INFANTIL "DIBUJA TU SELLO" EN INCA

Con un poco de retraso aunque siempre es mejor es tarde que nunca, aquí tenemos las imágenes del XII Concurso infantil DIBUJA TU SELLO y que se celebró en Inca el pasado día 14 de diciembre por la Associació Filatèlica d´Inca. Evento del que ya se dio noticia en comentario anterior.

¡ Muchas Felicidades de nuevo a l@s ganador@s y a tod@s l@s concursantes !
martes, 1 de enero de 2019

COMPARTIR INFORMACIÓ, COMPROMÍS DE COL•LECCIONISTA


A la vista tenim el començament d’un any nou. Tot i que aquesta circumstància no sigui més que l’expressió pràctica de mesurar el temps, no deixa d’ésser un fet tàcitament celebrat: al nostre entorn solemnitzam el pas d’un any a l’altre amb un sopar desmesurat, menjam els dotze grans de raïm i brindam amb una copa de cava amb la dubtosa il·lusió que els propers dotze mesos seran millors. Sembla que en tancar un any acaba un cicle, i que en comença un altre. Ja va bé si l’expectativa d’un nou període genera actituds positives en tots els sentits i, sobretot, si al llarg del temps les intencions es materialitzen en realitats.

Cada col·leccionista té la seva especialitat. Tots podem aprendre de tots

Dit això, com a filatelista veterà, des de fa molt de temps observ, entre el col·lectiu de col·leccionistes del meu entorn, un comportament pessimista que es tradueix en frases-consigna com aquestes: “Els joves no en volen saber res, de col·leccionar.” “Hi ha massa emissions de segells.” “La meva associació filatèlica no té activitat i n’hi ha moltes que han desaparegut.” “Tenim poca ajuda oficial per a les exposicions.” I altres semblants.

Sense negar l’evidència d’aquestes afirmacions, un servidor es demana si el col·lectiu de filatelistes actius esgotam totes les possibilitats de treure endavant la nostra afició, o simplement consentim ésser arrossegats per aquesta pensa desesperançada i deixam de banda la realització d’accions ben senzilles  que podrien almenys alimentar i fer més forta la cohesió del nucli de filatelistes que sobrevivim, ja que sovint ens trobam aïllats, incomunicats o simplement desinformats.

Una de les accions que consider bàsica és que els col·leccionistes sapiguem compartir informació. No em referesc a que tinguem notícia que s’ha de fer una exposició, que hagi de sortir un segell d’una determinada commemoració o que hi hagi hagut una important reunió d’un òrgan federatiu, sinó del treball gairebé quotidià que fan molts de col·leccionistes que conreen una parcel·la pròpia de la filatèlia i que coneixen com a ningú, que tenen mil històries per contar, que han aplegat un bagatge de coneixements de la seva especialitat i que només saben ells. Les troballes, els detalls o les curiositats a l’àmbit del col·leccionisme i fruit de molt de temps de dedicació i d’esforç mereixen ésser compartits per a benefici i gaudi de tots.

Els filatelistes som uns eterns estudiants; la nostra tasca no s'acaba mai

Entenc que el col·leccionista especialitzat en una disciplina té un aprenentatge continu i que amb el temps aconsegueix un cúmul de sabers que el fan un autèntic expert en la matèria, la qual cosa  produeix una notòria satisfacció perquè aquests coneixements els adquirim sense adonar-nos, en pla hobby, fent allò que ens agrada, estudiant els segells, els mata-segells, les marques, els enters postals, las cartes circulades i tot quant fa referència al món del correu postal. Som una espècie d’universitaris que mai no acabam la carrera perquè sempre hi ha ocasió i motivació d’aprofundir un poc més en la nostra tasca d’investigadors. La recerca i l’estudi conformen l’autèntic esperit del col·leccionisme i el resultat té un preuat valor cultural; per tant és digne d’ésser difós i compartit.

A les exposicions podem il·lustrar-nos amb els treballs d'altres col·leccionistes

Cal que els col·leccionistes no romanguem tancats en nosaltres mateixos sinó que siguem generosos divulgant la nostra erudició, valorant que aquella qüestió que per a una persona és òbvia per a una altra és totalment desconeguda i que si realment ens consideram activistes culturals se suposa que tenim voluntat d’aprendre i també de compartir, per la qual cosa d’aquest mutu intercanvi d’informació només es poden esperar efectes positius.

Per això, convit i anim els filatelistes a utilitzar aquest blog per a divulgar els nostres petits tresors filatèlics, que no són sempre les peces que formen les col·leccions, sinó els coneixements que hem adquirit amb el pas del temps. Entroncant amb l’inici d’aquest escrit on em referesc a l’any que acaba de néixer, crec que és una bona manera d’encetar-lo amb aquesta proposta que implica un compromís de posar en comú els nostres sabers a fi de potenciar l’afició, millorar les col·leccions i beneficiar les exposicions, lloc on altres col·leccionistes també tindran accés al nostres treballs.

Molts d’anys i bons, per a tothom.

                                                                                                             
                                                                                 
                                                                                                            Joan Miquel i Llompart     
                                                                                                              
       
             

FELIZ 2019