Pàgines

martes, 5 de octubre de 2010

Emisió del segell de Cabrera                                                  Parc Nacional de l'Arxipèlag de CabreraAmb aquests tres segells acaba la sèrie Espais naturals d’Espanya, que durant tot l’any ha donat a conèixer dotze dels parcs que hi ha a la nostra geografia. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es troba a la província de Lleida. Després de la seva reclassificació i ampliació el 1996, la seva extensió és de 14.119 hectàrees. L’aigua és el principal element del parc: torrents, salts d’aigua i els característics meandres d’alta muntanya, les aigüestortes o aigües tortuoses. Amb més de 200 llacs, és la zona lacustre més important dels Pirineus. Els desnivells orogràfics i la diferent orientació de les valls fan que hi hagi una gran diversitat d’espècies vegetals: s’hi observen boscos de freixe, àlber, faig, avet i pi roig. A les zones altes predominen les plantes resistents al fred. L’animal més representatiu és l’isard i és freqüent veure-hi el gall salvatge, el picot negre, el voltor, l’àguila reial i el trencalòs. Al parc hi ha un dels conjunts d’art romànic més importants d’Europa: la vall de Boí, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000.

Una superfície de 10.021 hectàrees (8.703 marítimes i 1.318 terrestres) forma el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera, que comprèn les illes de Cabrera, Conillera i 15 petits illots. La costa protegida s’estén al llarg de 57 km, amb platges de sorra, cales i escarpats penya-segats. Al mar hi ha parets verticals de fins a 90 m i cavitats i coves que travessen els illots. La transparència i visibilitat de les aigües permeten observar un gran nombre d’algues i plantes. La més característica és la posidònia. La fauna marina està formada per centenars d’espècies, com ara meros, pops, morenes, dofins, catxalots i tortugues careta. Hi abunden els falcons, les àguiles pescadores i diferents classes de gavines. Entre la flora endèmica hi ha l’astràgal i l’hipèric balear. Al matollar, de tipus mediterrani, hi trobem el llentiscle, la savina, l’ullastre i el romaní. Aquesta parc fou creat el 1991. 
 

El Parc Natural de Gata es troba en els termes municipals d’Almeria, Níjar i Carboneras. Comprèn la zona sud de la serra del cap de Gata, d’origen volcànic i impressionants penya-segats. Al parc hi ha explotacions salines, platges i dunes, a més d’una franja marítima protegida de 63 km de longitud. Entre la fauna hi trobem amfibis, rèptils, mamífers i aus estepàries i d’aiguamolls. Pel que fa a la flora, s’hi distingeixen els margallons, l’única palmera autòctona europea, i nombroses espècies endèmiques.
Con estos tres sellos se finaliza la serie Espacios Naturales de España, que a lo largo del año ha dado a conocer doce de los parques existentes en nuestra geografía. 
El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio se encuentra en la provincia de Lleida que tras su reclasificación y ampliación, en 1996, abarca una extensión de 14.119 hectáreas. El agua es el principal elemento del parque, con torrentes, cascadas y los característicos meandros de alta montaña, las aigüestortes o aguas tortuosas. Con más de 200 lagos, es la zona lacustre más importante de los Pirineos. Los desniveles orográficos y la diferente orientación de los valles hacen que exista gran diversidad de especies vegetales, observándose bosques de fresnos, álamos, hayas, abetos y pinos silvestres. En las zonas altas predominan las plantas resistentes al frío. El animal más representativo es el sarrio o “isard” y es frecuente ver al urogallo, el pito negro, el buitre leonado, el águila real y el quebrantahuesos. El parque cuenta con uno de los conjuntos de arte románico más importantes de Europa: el valle de Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

Una superficie de 10.021 hectáreas (8.703 marítimas y 1.318 terrestres) forma el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, que comprende las islas de Cabrera, Conejera y 15 pequeños islotes. La costa protegida se extiende a lo largo de 57 km, con playas de arena, calas y escarpados acantilados. En el mar se encuentran paredes verticales de hasta 90 m. y existen cavidades y cuevas que atraviesas los islotes. La transparencia y visibilidad de las aguas permiten observar gran número de algas y plantas, siendo la posidonia la más característica. La fauna marina cuenta con cientos de especies, como meros, pulpos, morenas, delfines, cachalotes y tortugas bobas. Abundan los halcones, águilas pescadoras y diferentes clases de gaviotas. Entre la flora endémica figuran el astrágalo y el hipericón balear. En el matorral, tipo mediterráneo, aparece el lentisco, la sabina, el acebuche y el romero. Este parque fue creado en 1991.

El Parque Natural de Gata se sitúa en los términos municipales de Almería, Níjar y Carboneras. Abarca la zona sur de la Sierra del Cabo de Gata, de origen volcánico e impresionantes acantilados. El parque incluye explotaciones salinas, playas y dunas, además de una franja marítima protegida de 63 km. de longitud.
Entre la fauna se encuentran anfibios, reptiles, mamíferos y aves esteparias y de humedales. En flora se distinguen los palmitos, única palmera autóctona europea, y numerosas especies endémicas.These three stamps put an end to the Nature Reserves of Spain series which has contributed throughout this year to make known twelve of the existing parks in our country. 

The Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio is located in the province of Lleida and after reclassification and expansion in 1996, it now covers an area of 14.119 hectares. Water is the main element of the park with streams, waterfalls the characteristic meanders of high mountains and tortuous waters or aigüestortes in Catalonian. With over 200 lakes, is the largest lake area in the Pyrenees. The uneven terrain and different orientation of the valleys allow for a large diversity of plant species such as forests of ash, poplars, beeches, firs and Scotch pines. In the upland areas grow cold-hardy plants. The most representative animal is the chamois or "Isard" and there are also capercaillie, black woodpecker, griffon vulture, golden eagle and osprey. The park has one of the best preserved and most important Romanesque art complexes in Europe: the Boi Valley declared World Heritage by UNESCO in 2000.

The Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera covers a surface area of 10,021 hectares, 8.703 of which are maritime and 1.318 in land. The park includes the islands of Cabrera, Conejera and 15 small islets. The protected coastline stretches along 57 km with sandy beaches, coves and cliffs. In the sea stand vertical walls up to 90 m. high and there are holes and caves going through the islets. The transparency and visibility of the water enables the observation of a large variety of algae and plants, of which seagrass being the most characteristic. Marine wildlife thrives with hundreds of species such as groupers, octopuses, eels, dolphins, sperm whales and loggerhead turtles. There are plenty of hawks, ospreys and different kinds of gulls. Amongst the endemic flora feature the astralagus and the Balearic hypericon. In the Mediterranean- type bush grow the mastic tree, juniper, wild olive and rosemary. This park was created in 1991.
The Parque Natural de Gata is located in the municipalities of Almeria, Carboneras and Níjar. It stretches over the south of the Sierra del Cabo de Gata of volcanic origin and impressive cliffs. The park includes salt farms, beaches and dunes, and a protected coast line 63 km. long. Its fauna includes amphibians, reptiles, mammals and both steppe and wetlands birds. Flora-wise grows the Heart of Palm, the only autochthonous European palm, and many other endemic species.


SERIE ESPACIOS NATURALES DE ESPAÑA
Fecha de Emisión
2/10/2010
Estampación
Huecograbado
Papel
Estucado, engomado, fosforescente
Dentado
13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical)
Tamaño del sello
57,6 x 40,9 mm. (horizontales)
Valor facial de los sellos
0,45 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario